Fëmijët kanë nevojë çdo ditë për aktivitet fizik sidomos në ditët e sotme që lojërat e zakonshme fizike janë zëvendësuar nga ato elektroniket që ndikojnë negativisht në shtimin e peshës tek fëmijët etj.

Sporti ka një ndikim shumë të rëndësishëm në mirërritjen dhe shëndetin e fëmijëve.Luan një rol të rëndësishëm duke ndikuar në edukimin e tyre fizik dhe mendor.

Fëmijët kanë nevojë çdo ditë për aktivitet fizik sidomos në ditët e sotme që lojërat e zakonshme fizike janë zëvendësuar nga ato elektroniket që ndikojnë negativisht në shtimin e peshës tek fëmijët etj. Sporti gjithashtu nxit vetëvlerësimin tek fëmijët u jep atyre një ndjenjë kënaqësie kjo kur i shtohet edhe suporti nga prindërit. Regjistrojeni fëmijën tuaj në një sport që ai e pëlqen dhe ndihet mirë me të.

Sporti ka ndikim e tij dhe në aspekte të tjera të rëndësishme të tipit;

- Rrit socalizimin mes fëmijëve dhe punën në grup

- Argëton fëmijët

- Zhvillon aftësitë e menaxhimit të kohës

- I mëson të vendosë objektiva

- I mëson sit ë përballen me problemet