Mes 7000 patologjive me prevalencë të ulët hemofilia është një sëmundje pak e zakonshme që prek në përgjithësi meshkujt. Ka natyrë të trashëguar dhe prodhohet nga një mungesë e proteinave që ndërhyjnë në sistemin e koagulimit të gjakut. Kjo sëmundje manifestohet përmes hemorragjisë që mund të jetë e brendshme ose e jashtme. 

Një nga veçantitë e hemofilisë është se lidhet me gjininë mashkullore. Sëmundja lidhet me kromozomin X, por gratë janë bartëse të hemofilisë, ndërsa shfaqet tek meshkujt. Ka patur edhe raste ku janë prezantuar femra të prekura në të njëjtën formë si tek meshkujt.

Ajo është një sëmundje invalide, sepse vështirëson jetën e personave. Ka dy lloj hemofilish: hemophilia tipi A që është më e zakonshmja dhe ajo që prek faktorin e 8-të të koagulimit të gjakut dhe prevalenca është 1:5000 lindje vjetore.

Hemofilia B prek 1 mashkull në çdo 30 000 lindje. Për çdo mashkull të prekur ka mesatarisht 4 bartës në një familje. Vitet e fundit janë zhvilluar trajtime të ndryshme për të luftuar hemofilinë. Të prekurit nga kjo sëmundje kanë pothuaj të njëjtën jetëgjatësi si atë të një personi të shëndetshëm.

Po ta krahasojmë me 20 vite më parë mund të themi se cilësia e jetës së këtyre pacientëve është përmirësuar dukshëm. Në të ardhmen do të ketë trajtime të reja që do të bëjnë që fëmijët ose adoleshentët ta shtyjnë marrjen e kurave intravenë në çdo 10 ose 15 ditë në krahasim me 3 ose 7 ditë si zakonisht. 17 prilli njihet si dita botërore e hemofilisë, ditë që është vendosur në vitin 1989 si ditë sensibilizimi social për këtë sëmundje./Mapo/