O ju njerez!Juve ju erdhi nga Zoti juaj,keshilla,(Kur'ani) dhe sherimi i asaj,qe gjendet ne kraharoret tuaj(ne zemra)  edhe udhezim e meshire per besimtaret.

Thuaj:''Vetem miresise se Allahut dhe meshires se Tij le  t'i gezohen,se kjo eshte me e dobishme,se ajo ,qe grumbullojne ata!''

Surja Junus,ajeti 57,58,Kuran

Dhe kur te degjoni Kur'an heshtni ne menyre,qe te meshiroheni! Kuran