Allahu na njofton ne Kuranin famelarte,se gjithcka qe Ai ka krijuar,i ka dhene edhe te foluren,edhe shpendeve,gjithashtu,si fakt i madherise se Tij.

Madje pati prej profeteve te Allahut,paqja dhe bekimet e Zotit qofshin per ta ,qe e dinin gjuhen e shpendeve,dhe bashke me shpendet madheronin Zotin.

 E Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha: "O njerëz, ne kuptojmë gjuhën e shpendëve e na është dhuruar nga gjithçka, e vërtet ky është shpërblim i qartë". Sure Neml,ajeti 16,Kuran.