Te nderuar lexues dhe lexuese!

Es Selamu Alejkum!(Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin per ju!)

Bismilahi Rrahmani Rrahim!

Konkurs

Tema;Te njohim Krijuesin e gjithesise, dhe bujarine e Tij te pakufishme, permes librit te shenjte, Kuranit Fisnik!

Te nderuar...!
Safa.al,-Portali juaj,me rastin e Muajit te bekuar, te Ramazanit,ne 10 diteshin e fundit te tij, ne te cilin gjendet nata e madhe, e Kadrit ,shpall konkursin per mesimin permendsh, shqip arabisht,te disa sureve te shkurtra, te Kuranit famelart,dhe interpretuesin me te mire.
Materialin e pergatitur ne video, na e dergoni ne inbox, duke filluar nga nata e pare, e dhjete neteve te Kadrit, deri ne naten e fundit te Kadrit.
Per pergatitjen sa me te lehte,dhe me te mire, te mundshme,referojuni Kuranit ne shqip dhe lexuesve te ndryshem, te Kuranit ne internet, me perkthim, ne adresen;youtube.com
Sure: El Fatiha, El,Kadr, El Ihlas, El Felek, El Nas.
Ne fazen e pare te konkurimit, fituesit do te shpallen ne diten e festes se Fiter Bajramit. Per shkak te situates se covid 19, Certifikatat e fituesve dhe te pjesemarresve,dhe dhuratat e percaktuara ne imazh sipas cmimeve do t'ju dergohen ne vendbanimet tuaja me poste , do te publikohen online, ne hapesirat e Portalit tuaj, Safa.al, dhe ne hapesira te tjera mediatike, te rrjeteve tona sociale.
Ne juri do te kete perfaqesues/e te shkencave Islame.
Ju falenderojme per mirekuptimin!
Ju urojme suksese te gjithe pjesemarresve!
Dhe ju urojme: Nje Ramazan te lumtur dhe plot bereqet! Amin!
Detajet plotesuese do t'i gjeni ne imazhin ilustrues.