turizmi•    Ka një rritje të turizmit të fokusuar në vizitat e qyteteve historike europiane, krahasuar me turizmin në zona bregdetare. 
•    Turizmi po përqendrohet së fundmi në Europën Qendrore dhe atë Jugore krahasuar me Europën Veriore. Vende si Malta, Portugalia dhe Kroacia po përjetojnë një rritje të numrit të pushuesve me 6-8%. 
•    Në pjesën veriore të Rumanisë ka vend turistik, në mbrojtje të UNESCO-s, e cila është një pikë turistike e famshme për shkak të stilit të veçantë të ndertesave.

 •    Kryesisht në Europën Juglindore, në vende si Estonia vihet re zhvillimi i eko-turizmit. Eko-turizmi promovon zonat natyrore të brishta dhe të pacenuara nga komercializmi. Ky lloj turizmi synon edukimin  e turistëve dhe udhëtarëve në sigurimin e fondeve për ruajtjen ekologjike, dhe nxitjen  e respektit për kulturat e ndryshme dhe të drejtat e njeriut.