Rreth 32.6 milionë qytetarë të Bashkimit Evropian (BE) të grupmoshës nga 15 deri 74 vjeç në vitin 2018 ishin punëtorë të vetëpunësuar.

Të dhënat e Zyrës së Statistikave të BE-së (Eurostat) tregojnë se kjo përbën 14 për qind të numrit të përgjithshëm të personave të punësuar.