Rendesia e Bletes dhe mjaltit dhe produkteve te tjera qe prodhohen prej tij, jane te permendura edhe ne librin e shenjte ,ne Kuran, madje i kushtohet nje sure, nder te tjera me emrin Nahl, Bleta.Allahu na tregon se si i dha instikt bletes , prej se ciles vijne kaq miresi nga nje krijese aq e vogel, imagjinoni, nese njeriu besimtar, qe i njeh keto fakte Kuranore te dhuruara nga Krijuesi gjithckaje, ka nje model te mrekullueshem , nje argument te fuqishem, nga Allahu, se njeriu ka potenciale edhe me te medha me te cilat e ka nderuar Zoti per t,u frymezuar e mbushur me shprese, dhe per te qene i realizuar ne te dy jetet, qofte edhe ne nje bote kaq modeste e te lire si ajo e jetes se bleteve.

 Ilustrim me ajete Kuranore nga surja Nahl rreth Betes;
68 Zoti yt i dha instinkt bletës: "Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë". 
 
 
69 Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë.