Peisazh vjeshtor...!

Qetësia shpupurit brenda vjeshtës flokët,

era i shkund gjethet tutje-tëhu i përhedh,

Fëshfërijnë fletët,lehte, si degë ullishtesh,

si debore e dendur, e bute, flokmadhe,

te mahnit me te bukurin vel,

si flutura ulen permbi supe,

e argjendtta vjeshte,

teksa shkelqen nga lumturia,

plot peizashe te mrekullueshme,

dhuruar nga Zoti boteve,

neper shpirtra dhe zemra, paqe mbjell!

Vargjet nga Luelha Elmaz

.........................................

Argument i dhuntive natyrore nga Krijuesi Gjithesise:

Suretu Er Rrahman! (MESHIRUESI!)

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

 1. Rrahmani - Mëshiruesi (Zoti ynë),
 2. Ai ia mësoi Kur’anin
 3. E krijoi njeriun.
 4. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit të shqiptuarit).
 5. Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.
 6. Edhe yjet dhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit).
 7. Ai e ngriti qiellin dhe Ai vuri drejtësinë.
 8. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi.
 9. Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos leni mangu në peshojë!
 10. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat.
 11. Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma ma shporta të mbështjella.
 12. Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese).
 13. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)?
 14. Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur.
 15. Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym0 e zjarrit.
 16. E , cilën begati të Zotit tuaj e mohoni?
 17. Zot i dy lindeve dhe Zot i dy perëndimeve.
 18. E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni.
 19. Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete.
 20. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk kapërcejnë.
 21. E,cilë të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 22. Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë.
 23. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 24. Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det.
 25. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 26. çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur.
 27. E dotë mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar!
 28. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 29. (Ai mbetet) Atij i drejtohen me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk tëtjera etj. ).
 30. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 31. Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju , o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë).
 32. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë.
 34. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 35. Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t’uderdhen rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni.
 36. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 37. E kur të çahet qielli e bëhet si vaji i shkrirë.
 38. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 39. Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini.
 40. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohonni?
 41. Kriminelët njhen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flok dhe për këmbët e tyre.
 42. E, cilën të mirë të Zotit tuaj poe mohoni?
 43. Ja, ky është Xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin.
 44. Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të valë deri në kulminacion.
 45. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni?
 46. E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dyXhennete.
 47. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 48. (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë.
 49. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 50. Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin.
 51. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 52. Në ata të dy, prej të gjtitha pemëve ka nga dy lloje.
 53. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 54. Të mbështëetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifesë, dhe pemët e atyre dy Xhenneteve janë krejt afër.
 55. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e Mohoni?
 56. Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin.
 57. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 58. Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqrremta në të bardhë0.
 59. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 60. A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës!
 61. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 62. E nën ato dy (Xhennete) janë edhe dy Xhennete.
 63. Po cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?
 64. Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi.
 65. E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni?
 66. Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë.
 67. E, cilën të mirë të Zoti tuaj po e mohoni?
 68. Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë.
 69. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 70. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).
 71. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 72. Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini.
 73. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 74. Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura.
 75. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
 76. I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar!

KategoriaKur'ani