Është një nga vendet më të rëndësishme për historinë e Ilirisë, si dhe të gjithë zonën e Ballkanit.

Që nga kohët neolitike ishte një vendbanim i rëndësishëm dhe i pasur në udhëkryqin e rrugëve të rëndësishme të tokës dhe ujit.

Mbretëria më e hershme e regjistruar ilire, Enchele, daton që nga shekulli i VIII para Krishtit.

Ekipi nga Qendra e Studimeve të Antikitetit të Evropës Juglindore të Universitetit të Varshavës ka punuar në këtë zonë që nga vitet 1960.